Kontakt

Dane kontaktowe 

Sprzedający:

MOTÝĽ TRADE, s. r. o. 

Sídlisko 160/42

02744 Tvrdošín

REGON: 52 289 753 

NIP: 2120967574

VAT UE: SK2120967574

Spółka zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego w Žilinie

Oddział: Sro, pod numerem: 71912/L

 ____________________________________________________________________

Kontakt :

Kontakt telefoniczny : +48  787 063 258 

Email : koze@koze.pl

 

_______________________________________________________________

Dane fakturacyjne:

Nazwa banku: PKO Bank Polski

Nr. konta: PL 30 1020 3466 0000 9402 0200 0917

SWIFT :

 ___________________________________________________________________

Organ Nadzorczy:

Inspektorat SOI dla regionu Žilina
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1   
Dział nadzoru 
nr.tel: 041/763 21 30, 041/724 58 68 
nr. fax: 041/763 21 39

Masz pytanie? Odpowiemy na nie. Należy dokładnie wypełnić poniższe dane.

Nie wypełniaj tego pola: